ngoverkruin@gmail.com

Tel No: 012 567 2177 / 012 567 7943 

Faks No: 086 762  0918

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Gesinsdiens om 09:00 en Aanddiens om 18:00

Jeug

Die Jeugbediening bestaan uit vier verskillende bene. Daar word ruimte gemaak vir kleuters tot studente. Die kleuters word geakkommodeer by 'n kinderkerk vir voorskoolse kinders tydens die oggendiens (die Pienkvoete). Die Graad 1-6 het Junior kategese na die oggenddiens en die Seniors en Belydenisklas het kategese na die aanddiens. Dit is wonderlik om te meld dat NG Wonderboom en NG Overkruin saam werk met die aanddienste asook met die Senior kategese wat by NG Overkruin plaasvind. Verskillende sillabusse word behandel, elkeen toepaslik op hulle ouderdom. Die eredienste in die aande volg dieselfde tema’s as die Senior sillabus en word dan later in die klasse verder in diepte bespreek.  Die studente kom weekliks bymekaar vir CoffeeChatConnect. Deur die jaar word daar ook verskillende geleenthede vir die kinders aangebied waarby hulle betrokke kan raak. Kampe vir verskillende ouderdomme word aangebied, bv. Junior Kategesekamp, Skoolverwisselingskamp, Survivor-kamp asook die Belydeniskamp. Een van die hoogtepunte vir die jeug elke jaar is die Mosambiekuitreik in die Junie- Julievakansie.  Enige vrae,  skakel asb. vir Elane Sassenberg, 072 974 1864.

JKKA en SKKA

Sondae gedurende skoolkwartale:

09:00 Pienkvoete gedurende erediens.

10:00 Junior Kategese (Gr. 1 tot Gr. 6)

18:00 Senior Kategese. (Gr. 7 tot Gr. 10) 

18:00 Belydenisgroep (Gr. 11)

 

CoffeeChatConnect

Ons bediening vir 18 – 35 jariges se naam is CoffeeChatConnect. Ons kuier saam met mekaar rondom `n oop Bybel en 'n beker koffie Woensdae aande by Onderstepoort Kampus (gewoonlik 19:00). Ons gesels op 'n informele manier saam oor geloofsake en dink saam oor maklike en moeilike onderwerpe. As jy wil deel raak van hierdie bediening kontak vir ds. Corné, 072 207 8350 of Pieter, 082 957 4301.

 

Tel No: 012 567 2177 

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Kantoorure

Maandae tot Vrydag: 08:00 - 13:00
Sondae: 09:00 - 10:15, 19:00 - 19:15

Wie is Ons

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 2000 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink. Lees hier meer.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!