ngoverkruin@gmail.com

Tel No: 012 567 2177 / 012 567 7943 

Faks No: 086 762  0918

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Gesinsdiens om 09:00 en Aanddiens om 18:00

Algemene Inligting

Attestaat/Bewys van lidmaatskap

Bevestig asseblief dat u en u gesin se attestate/lidmaatskapbewyse by die kerkkantoor ingelewer is.  Aansoekvorms is in die kerkkantoor beskikbaar.  Kontakkaarte is in die kerkbanke beskikbaar.

 

Doop

Reëlings vir ‘n doopdatum en doopgesprek moet vroegtydig met die betrokke leraar getref word.  Aansoekvorms moet asseblief ses weke voor dié datum deur voornemende doopouers by die kerkkantoor ingevul word. 

 

Nagmaal

Vier normale Nagmaalvierings vind deur die loop van die jaar plaas.  Enkele aandnagmaalvierings word ook op die jaarprogram aangedui, byvoorbeeld op die Donderdag voor Goeie Vrydag. 

 

Siekte/dood/begrafnis

Stel asb. die kerkkantoor dadelik in kennis of skakel met enige leraar.

 

Huwelik

Bevestig asb. die datum en tyd by die kerkkantoor en met ’n leraar voor u met enige ander reëlings begin.  ’n Huweliksinligtingstuk is by die kerkkantoor beskikbaar.   

 

“Legalism  says  God  will  love  us  if  we  change.  The  gospel  says  God  will  change  us because  He  loves  us.”

“Riches take wings, comforts vanish, hope withers away,but love stays with us. Love is God.”.

“Here's the paradox.  We can fully embrace God's love only when we recognize how completely unworthy of it we are.”.

Tel No: 012 567 2177 

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Kantoorure

Maandae tot Vrydag: 08:00 - 13:00
Sondae: 09:00 - 10:15, 19:00 - 19:15

Wie is Ons

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 2000 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink. Lees hier meer.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd