ngoverkruin@gmail.com

Tel No: 012 567 2177 / 012 567 7943 

Faks No: 086 762  0918

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Gesinsdiens om 09:00 en Aanddiens om 18:00

Dankoffers

Offervaardigheid is vir ons as gemeente baie belangrik, aangesien dit ons in staat stel om die werk van God in ons gemeente en gemeenskap te doen.  U kan u dankofferbydrae op enige van die volgende maniere gee:

 

Debietorder

Die nodige vorms is in die kerkkantoor beskikbaar. Nadat u dit ingevul het, kan u dit by die kerkkantoor ingee.  Aftrekkings word op die eerste dag van elke maand deur die kerkkantoor hanteer.

Die debietorder kan HIER afgelaai word.

 

Aftrekorder

U tref self die reëlings hiervoor by u bank.  Aftrekkings vind maandeliks plaas op die datum wat u met die bank gereël het.  U van en voorletters moet as verwysing gebruik word.  Stel asb. die kerkkantoor in kennis dat u u  bydrae op hierdie wyse gee.

 

Direkte inbetalings

U kan ook u bydrae elektronies oorplaas of dit direk inbetaal in die Gemeente se bankrekening.  Maak seker dat u van en voorletters op die transaksie vermeld word en stel die kerkkantoor in kennis dat u u bydrae op hierdie wyse gee. Bankbesonderhede: NG Gemeente Overkruin, ABSA Bank, Rekeningnommer:  5260 142 552, Takkode:  632 005

 

Dankofferkoevert

Dankofferkoeverte is op rakkies in die ingangs-portale beskikbaar indien u nie maandeliks een ontvang nie.  Plaas u kontant of tjek in die koevert en gooi dit in die dankofferbussies in die ingangs-portaal.

 

Omgeekoevert

Daar is ‘n afsonderlike koevert (opsioneel) beskikbaar  aarin u bydrae vir Agapé geplaas kan word.

 

Jaarlikse Geloofsoffer

U kan die koeverte enige maand van die jaar ingee.  Koeverte vir die Jaarlikse Geloofsoffer is op die rakkies in die ingangsportale beskikbaar en kan te enige tyd ingehandig word.

 

“Legalism  says  God  will  love  us  if  we  change.  The  gospel  says  God  will  change  us because  He  loves  us.”

“Riches take wings, comforts vanish, hope withers away,but love stays with us. Love is God.”.

“Here's the paradox.  We can fully embrace God's love only when we recognize how completely unworthy of it we are.”.

Tel No: 012 567 2177 

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Kantoorure

Maandae tot Vrydag: 08:00 - 13:00
Sondae: 09:00 - 10:15, 19:00 - 19:15

Wie is Ons

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 2000 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink. Lees hier meer.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!