ngoverkruin@gmail.com

Tel No: 012 567 2177 / 012 567 7943 

Faks No: 086 762  0918

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Gesinsdiens om 09:00 en Aanddiens om 18:00

Vorms

Vorms vir die volgende sake kan op die blad afgelaai word:

“I know God won’t give me anything I can’t handle. I just wish he didn’t trust me so much.” ― Mother Teresa.

Any fool can count the seeds in an apple. Only God can count all the apples in one seed. ~Robert H. Schuller.

God  loves  each  of  us  as  if  there  were  only  one  of  us. ~ St. Augustine.

Tel No: 012 567 2177 

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Kantoorure

Maandae tot Vrydag: 08:00 - 13:00
Sondae: 09:00 - 10:15, 19:00 - 19:15

Wie is Ons

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 2000 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink. Lees hier meer.

Our website is protected by DMC Firewall!