ngoverkruin@gmail.com

Tel No: 012 567 2177 / 012 567 7943 

Faks No: 086 762  0918

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Gesinsdiens om 09:00 en Aanddiens om 18:00

Aksiegroep: Aanbidding

Gerhard Potgieter:

Eredienste:‘n Oggenderediens om 09:00 en ‘n jeugdiens om 18:00, word elke Sondag gedurende skoolkwartale aangebied.

 

Die karakter van ons eredienste word so ontwikkkel dat dit eerstens tot eer en verheerliking van God is, maar ook sodat lidmate begelei kan word tot ‘n werklike onmoeting met God, ten einde vervuld in die wêreld te kan leef.

 

Aksiegroep Aanbidding se strewe is om alles wat met die erediens te doen het, te versorg, sodat die erediens kan vloei, met alles op die regte plek en tyd. Dié diensraad wil meewerk sodat die eredienste vir elke lidmaat `n ontmoeting met God sal wees, en hulle geestelik sal ontwikkel tot `n ware verhouding met die lewende Here.

 

Algemeen

Volledige opleiding sal aan almal wat by die AksiegroepAanbidding betrokke wil raak, gegee word. Indien ons genoeg hande kry, sal alle aktiwiteite op 'n rotasiebasis beplan word sodat lidmate nie elke Sondag aan diens behoort te wees nie.

002 WorshipCross1

Tel No: 012 567 2177 

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Kantoorure

Maandae tot Vrydag: 08:00 - 13:00
Sondae: 09:00 - 10:15, 19:00 - 19:15

Wie is Ons

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 2000 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink. Lees hier meer.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd