ngoverkruin@gmail.com

Tel No: 012 567 2177 / 012 567 7943 

Faks No: 086 762  0918

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Gesinsdiens om 09:00 en Aanddiens om 18:00

Multimedia

 Die multimedia-bediening is verantwoordelik vir die beheer en versorging van alle oudiovisuele (multimedia) hulpmiddels wat tydens eredienste en ander geleenthede gebruik word. Daar is hoofsaaklik drie terreine waar gemeentelede betrokke is.

                       

  • Klank – Kan lidmate wat oor die nodige kennis van klanktoerusting beskik inskakel. Dit sluit die opstel van mikrofone, beheer van die klankapparaat (verdeelbord), beheer van die luidsprekers en die speel van CDs en DVDs in.
  • Elektroniese bord - Die elektroniese bord word gebruik vir die vertoon van die woorde van die liedere wat tydens dienste gesing word. Die span hanteer die opstel van die liedere, die programmering daarvan en die beheer van die rekenaar tydens dienste. Enige persoon met basiese kennis van 'n rekenaar kan kom help.
  • Video - Die videoprojektor en -skerm word gebruik vir die vertoon van PowerPoint-aanbiedings, speel van DVDs en enige ander visuele snitte. Hulp word benodig met die bedryf van die rekenaar tydens eredienste en ander geleenthede.

multimedia-260304911

Tel No: 012 567 2177 

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Kantoorure

Maandae tot Vrydag: 08:00 - 13:00
Sondae: 09:00 - 10:15, 19:00 - 19:15

Wie is Ons

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 2000 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink. Lees hier meer.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd