ngoverkruin@gmail.com

Tel No: 012 567 2177 / 012 567 7943 

Faks No: 086 762  0918

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Gesinsdiens om 09:00 en Aanddiens om 18:00

Diensgroep: Uitreik

Kobus Liebenberg:

Ons bestaan uit ‘n groep lidmate uit die Gemeente wat hulle roeping vind en hulle passie uitleef in die verligting van ander se nood.

 

Ons poog om deur die genade van die Here en onder leiding van die Heilige Gees, mense in ons omgewing se nood te verlig deur onsself, ons tyd en gawes aan hulle beskikbaar te stel. Ons is afhanklik van elke lidmaat wat ons op verskillende maniere ondersteun.

 

Ons is aktief betrokke by die volgende aksies:

 

  • Jakaranda Kinderhuis Huis16 en Huis 19

Hendrik Oosthuizen: 072 990 1326; Kobus Liebenberg: 082 335 0035

 

  • Wolmer Projek

Marleen Büre: 084 069 9880; Kobus Liebenberg: 082 335 0035; Dennis Wagner: 083 462 2329

 

  • Margaretha Ackerman Tehuis vir Bejaardes

Elize Fourie: 082 788 2765

 

  • CMR Wonderboom en Daspoort

Arina Jordaan: 012 567 4551; Rita Viljoen: 083 484 8734

 

  • Jan Niemandpark

Kobus Liebenberg: 082 335 0035

 

  • Lees- en Skryfklasse asook Sopkombuis

Nettie Wagner: 083 276 7550; Ralie Bezuidenhout, 079 279 4005

 

  • Petroport Bybelverspreiding

Louis du Toit: 082 39 59133

 

  • Carpe Diem Mannebedieningsgroep

            Kobus Liebenberg: 082 335 0035

Vergader Saterdag om 05:00

hands reaching1

 

Tel No: 012 567 2177 

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Kantoorure

Maandae tot Vrydag: 08:00 - 13:00
Sondae: 09:00 - 10:15, 19:00 - 19:15

Wie is Ons

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 2000 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink. Lees hier meer.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd