ngoverkruin@gmail.com

Tel No: 012 567 2177 / 012 567 7943 

Faks No: 086 762  0918

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Gesinsdiens om 09:00 en Aanddiens om 18:00

Geskiedenis

NG Gemeente Overkruin is op 22 September 1978 gestig.

Die twee leraars wat Wonderboom-gemeente op daardie stadium sou afstaan, kan beskou word as die baanbrekers en grondleggers van die nuutgestigte gemeente. Hulle was ds. A.P (Pieter) Louw en ds. C.J. du Plessis (Neels) van Niekerk. Hulle is op 1 Oktober 1978 beroep en op 21 Oktober 1987 bevestig. Aanvanklik is eredienste en kategese by die Hoërskool Overkruin gehou.

11 Januarie 1980 word ds. G.J.J (Gert) Jonker ontvang en bevestig as derde leraar, en op 20 November 1981 word ds. J.J. (Kobie) Grobler ontvang en bevestig. Nadat ds. Gert Jonker 'n beroep na Bloemfontiein aanvaar het, word die gemeente op 9 Februarie 1985 aangevul deur ds. P.B. (Pieter) Grobler en proponent J.J. (Johan) van Zittert op 2 Maart 1985, toe hy as vyfde leraar in Overkruin georden is. So het die gemeente Overkruin die eerste makrogemeente noord van die berg geword.

2

Tel No: 012 567 2177 

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Kantoorure

Maandae tot Vrydag: 08:00 - 13:00
Sondae: 09:00 - 10:15, 19:00 - 19:15

Wie is Ons

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 2000 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink. Lees hier meer.

Our website is protected by DMC Firewall!