ngoverkruin@gmail.com

Tel No: 012 567 2177 / 012 567 7943 

Faks No: 086 762  0918

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Gesinsdiens om 09:00 en Aanddiens om 18:00

Seniorbedienning

Ons Omvattende Seniorvolwassenebediening is daarop gemik om holisties, deelnemend, motiverend en begeleidend te wees. Ons poog om ouer wordende lidmate te begelei tot ‘n betekenisvolle verouderingspad tot die einde van onslewe. Ons program word gerugsteun deur

  • Kwartaallikse inligtingseminare met aktuale onderwerpe wat betekenisvolheid bevorder
  • Maandelikse groepbyeenkomste(Ons Kuierhoekie) wat sosiale verkeer en tegelyk ook omvattende groei bewerkstellig
  • Diensgroepe waarmee geleentheid tot diensbaarheid geskep word (bv ons Uitreikgroep na huis- en bedgebonde lidmate)
  • ‘n Ondersteuningsgroep vir huweliksmaat-versorgers van persone met Demensie en Alzheimerdemensie
  • Informele belangegroepe vir projekte waarin die groep belangstel (bv ‘n breigroep en ‘n Genealogiese Navorsingsgroep. Nog groepe is spontaan die die ontwikkel)
  • Individuele pastorale ondersteuningsdienste deur ‘n Gerontologiese Pastor wat ook in konsultasie met die voltydse leraars, pastoraledienste aan persone bo 80 lewer.

Tel No: 012 567 2177 

Kameeldoringlaan 65, Wonderboom Pretoria

Kantoorure

Maandae tot Vrydag: 08:00 - 13:00
Sondae: 09:00 - 10:15, 19:00 - 19:15

Wie is Ons

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 2000 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink. Lees hier meer.

Our website is protected by DMC Firewall!