NG OVERKRUIN

WIE IS ONS?

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 1800 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Hulle word bygestaan deur ‘n emeritus vir ons Omvattende Seniorvolwassenebediening, asook ‘n Jeugwerker vir ons Jeugbediening. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink.

As jy so bietjie verder op hierdie webwerf rondkuier sal jy ontdek dat ons gemeente met heelwat aksies 'n verskil probeer maak in lidmate en nie-lidmate se lewens. Ons saamwees as gelowiges is vir ons belangrik en daarom sien ons ons eredienste as die feesgeleenthede waar God telkens geloof en aanbid word.

Ons kleingroepbyeenkomste sorg vir onderlinge verbondenheid en geestelike groei en ons uitreike na buite streef daarna om hoop aan mense te bring.

Lees meer oor ons. 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Die diepste menslike begrip word dikwels met moederliefde geassosieer.

‘n Ma verstaan haar kind se probleem nog voordat hy kan sê waarom hy huil, of selfs nog voordat hy begin huil.

Sy verstaan haar kind omdat sy haar kind liefhet.

Helmut Thielicke

Die Overkruiner

Kry die maand se Overkruiner maandblad

Hier

Die Aankondigings

Kry die week se aankondigings 

HIER

Die Overkruiner

Kry die maand se Overkruiner maandblad

Hier

Die Aankondigings

Kry die week se aankondigings 

HIER

AANKONDIGINGS

AANKONDIGINGS

Gesamentlike Pinkster

09:00 Erediens. Dr. Petrus Moolman.

          Teks: Johannes 17.

          Tema: Op Jesus se gebedslys …

10:00 Junior Kategese. (Gr. 1-6)

17:00 Senior Kategese. (Gr. 7-10) &

          Gr 11 belydenisklas.

18:00 Erediens. Dr. Thinus van Staden.

BEROEP: Prop. Elané Sassneberg is tydens ‘n buitengewone vergadering van die Gemeenteraad gehou op 5 Mei 2021 beroep as Deeltydse leraar van die Gemeente vir die tydperk 1 Junie 2021 tot 28 Februarie 2022.  Die beroep word hiermee aan die lidmate voorgelê vir approbasie (goedkeuring).  Enige besware teen die beroep, slegs gegrond op die leer en lewe van Prop. Sassenberg of beweerde onreëlmatigheid tydens die beroepsproses, kan skriftelik by die Skriba van die Gemeenteraad ingedien word voor 10:00 op 17 Mei 2021.

Ons vertrou dat u in Overkruin gelukkig gaan
wees en dat u die Here hier geesdriftig sal
dien!

Geen

Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle verjaarsdae. ’n Geseënde jaar word hulle toegebid.

Oom Chris van Niekerk. Ville Emri 9, 082 579 7804. Hy word vandag 86.

Tannie Lily Viviers. Wonderboom Mews 5, 012 567 5900.  Sy word Dinsdag 80.

Tannie Veronica van Deventer Marijastraat 105, 072 234 1900.  Sy word Woensdag 84.

Tannie Sophie Smit. Moerbeilaan 103, 076 273 9844.  Sy word Donderdag 86.

Tannie Hettie van Wyk. Villa Lecile 24, 082 870 5423.  Sy word Donderdag 90.

Oom Chris Dempers. Wildekwepersteeg 165, 082 667 7226.  Hy word Saterdag 91.

Tannie Ria Hoffman. Renaissance Aftree-oord 69, 082 378 7310. Sy word Saterdag 80.

Louise Hartzer. Vedalaan 320, 083 417 5950.  Haar eggenoot, Piet, is oorlede. Roudiens was Dinsdag.

Nelie Botes. Braam Pretoriusstraat 118, 072 796 9309. In Milpark Hospitaal.

Nic Vlok. Zambesi Aftreeoord 200, 082 600 4345.  In Wilgers Hospitaal.

Stien Vlok. Zambesi Aftreeoord 200, 072 598 6059.  Sterk aan by haar dogter in Kameeldrif.

Hou die Aankondigingsblad dop vir meer inligting of kontak u leraar vir meer inligting.

LAAI NUUTSTE PREEK HIER AF

LAAI NUUTSTE PREEK HIER AF

Sondag 16 Mei 2021 09:00 Dr Petrus Moolman

Om by die diens in te skakel, kliek hierhttps://youtu.be/fdq2xuwi5SY

Sondag 2 Mei 2021 om 09:00 Dr Petrus Moolman

Om na die diens te kyk, kliek hierhttps://youtu.be/FAMUYEgDE-c

Donderdag 13 Mei – Hemelvaartdiens – dr. Thinus van Staden

Tydens hierdie erediens lees dr. Thinus vanuit Markus 16: 1 – 8 Vir die opname van die preek, volg die skakel Vir die video van die erediens, druk op die onderstaande prentjie:

9 Mei 2021-Aanddiens, dr. Nelius Steyn en prop. Elané Sassenberg: Belydenisaflegging

Openbare Belydenisaflegging van Geloof uit 1 Petrus 4:15: “In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.” Tema: Is jy gereed? Kom deel in die kosbare belewenis van…

Sondag 9 Mei 2021 – ds. Corné Randall

Skriflesing: Handelinge 10: 44 – 48. Tema: Goeie nuus oor grense… Tydens vanoggend se erediens lees ons die verhaal van die eerste gemeente verder en ons hoor dat mense wat nie Jode is nie die Gees ontvang. Wat beteken dit vir jou en my? Jy is welkom om saam te kom aanbid tydens ons 09:00…

Sondag 18 April 2021 – Prop Elané Sassenberg

Dis ons laaste Aanddiens voor die skole sluit. Kom beleef dit saam met ons. Die tema is: ‘n Afspraak met Jesus. Kliek gerus op die skakel om die diens aanlyn te kyk.

Sondag 18 April 2021 – ds. Corné Randall

Skriflesing: Lukas 24: 36 – 49. Tema: Wanneer Jesus verskyn. Die sakrament van die doop word bedien en ons gee ook terugvoering oor die besluit van die gemeenteraad oor die vulling van die leraarspos. Jy is welkom om saam te kom aanbid!

Sondag 11 April – dr. Nelius Steyn

Dr. Nelius hanteer die Woordverkondiging vanuit Handelinge 4: 32 – 35. Die tema van die erediens is: Sal iemand hand gee, asseblief? Vir die opname van die erediens, druk op die onderstaande prentjie.

Sondag 11 April – ds. Corné Randall

Tydens vanoggend se erediens lees ons uit Handelinge 4: 32 – 37. Ons tema van die erediens is: Ek en jy, lewende penne. Kom aanbid saam! Vir die opname na die erediens, druk op die onderstaande prentjie

Sondag 4 April 2021 – ds. Corné Randall

Christus het opgestaan, Hy het waarlik opgestaan! Tydens vanogggend se PaasFEES erediens lees ons uit 1 Kor 15: 12 – 20. Kom vier saam met ons FEES. Jy is baie welkom om saam te aanbid. Vir die volledige erediens, druk op die onderstaande prentjie.

AKTUELE ARTIKELS

AKTUELE ARTIKELS

GRENDEL

Dr Petrus Moolman dink na oor die manier waarop ons as medemense mekaar beïnvloed … of nie! https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2020/12/GRENDEL.pdf

Lees Meer

Kuns in klip

Dr Petrus Moolman besin oor die vernuf om die uitdagings van 2020 en 2021 soos ‘n kunswerk uit te beitel. Om hierdie artikel te lees klik hier

Lees Meer

Brief oor Nood en NG Overkruin – Deon Pagel

Lees gerus die meegaande brief wat broer Deon Pagel (Voorsitter van NG Overkruin se Kommunikasie Kommissie) geskryf het oor die Nood wat ons beleef en ons as gemeente se rol en verantwoordelikheid. https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2020/11/NG-Overkruin-en-Nood-Deon-Pagel.pdf

Lees Meer

GE-AARD-HEID

Dr Petrus dink na oor ons aardse verbondenheid en watter implikasies dit vir ons as Christengelowiges het. Klik hier om ‘n kopie van die artikel te kry

Lees Meer

Ononderhandelbaar

Dr Petrus Moolman bespreek die ononderhandelbaarheid van die Goeie Nuus Klik hier om die .pdf af te laai

Lees Meer

Altruïsme

Dr Petrus Moolman skryf oor die SELFLOSE gee van ‘n gelowige in die belang van selfs ‘n vreemdeling in nood Klik hier om die dokument te lees.

Lees Meer

Ek kan nie meer nie

Dr Petrus Moolman skryf oor die punt wat ons bereik as ons eenvoudig genoeg gehad het … Kliek hier om artikel te lees

Lees Meer

Geseën om te seën

Hoe seën mens iemand anders? Wat doen jy as jy vervloek word? Dr Petrus Moolman gesels oor die Bybelse gebruik om te seën en geseën te word en watter verantwoordelikheid dit meebring Kliek hier om die artikel af te laai

Lees Meer

Murasiestories

Dr Petrus Moolman praat oor mense en hulle stories – hoe dit jou eie lewensverhaal kan verryk, of nie Kliek hier om die artikel af te laai

Lees Meer

Lank, lank gelede … ééndag

Dr Petrus Moolman kyk saam met ons na die maniere waarop ons verlede- en toekomshunkering te ontvlug KLIEK HIER om die PDF af te laai

Lees Meer