NG OVERKRUIN

WIE IS ONS?

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 1800 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Hulle word bygestaan deur ‘n emeritus vir ons Omvattende Seniorvolwassenebediening, asook ‘n Jeugwerker vir ons Jeugbediening. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink.

As jy so bietjie verder op hierdie webwerf rondkuier sal jy ontdek dat ons gemeente met heelwat aksies 'n verskil probeer maak in lidmate en nie-lidmate se lewens. Ons saamwees as gelowiges is vir ons belangrik en daarom sien ons ons eredienste as die feesgeleenthede waar God telkens geloof en aanbid word.

Ons kleingroepbyeenkomste sorg vir onderlinge verbondenheid en geestelike groei en ons uitreike na buite streef daarna om hoop aan mense te bring.

Lees meer oor ons. 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Daar is dalk niks in hierdie wêreld so kragtig om selfsugtigheid te breek as die eenvoudige handeling om vir ons eie kinders te sorg nie.

Deur ons liefde vir hulle word ons ‘n bevoorregte geleentheid gegee om soos God te voel: om jou te verlustig in onselfsugtigheid, in vreugde en genoeë en in die begeerte om iemand anders se lewe werkliker en belangriker as jou eie te laat wees.

Ronald Rolheiser

Die Overkruiner

Kry die maand se Overkruiner maandblad

Hier

Die Aankondigings

Kry die week se aankondigings 

HIER

Die Overkruiner

Kry die maand se Overkruiner maandblad

Hier

Die Aankondigings

Kry die week se aankondigings 

HIER

AANKONDIGINGS

AANKONDIGINGS

09:00 Erediens. Ds. E..Sassenberg.

          Teks:   Luk. 1:38

          Tema: Aankondiging van die  Geboorte

10:00 Koinonia-bedienning.

19:00 Kerssangdiens. Dr. P. Moolman.

           Teks: Lukas 2:1-15

           Tema :Koor, soliste en samesang

Ons vertrou dat u in Overkruin gelukkig gaan
wees en dat u die Here hier geesdriftig sal
dien!

Geen

Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle verjaarsdae. ’n Geseënde jaar word hulle toegebid.

Tannie Anne du Plessis. 079 881 3676.  Sy word vandag 94.

Oom Salie Beukes. 082 821 2601.  Hy word Donderdag  83.

Geen

Hannes Botha. 083 310 3688. Herstel tuis.

Burger van Heerden. 083 357 6905 (Elsa)  In

Eugene Marais, vir chemo

Hennie Nel. 084 556 2303. Ontvang chemo.

Ada du Preez. 079 496 1259. Herstel tuis  na knievervanging.

Hou die Aankondigingsblad dop vir meer inligting of kontak u leraar vir meer inligting.

 

LAAI NUUTSTE PREEK HIER AF

LAAI NUUTSTE PREEK HIER AF

Sondagoggend, 28 November 2021 – Ds. E Sassenberg

Kom vier saam met ons die eerste Advents Sondag. Ons staan stil by hoop en dink terug aan die goeie nuus. Teks: Lukas 1:38 Tema: Aankondiging van die geboorte Volg gerus die skakel vir die erediens.

Sondagoggend, 21 November 2021 – Ds. E Sassenberg

Sondagoggend gesels ons oor die die verbond wat God met ons as sy kinders vas gestel het. Ons gaan ook die geleentheid kry om tydens die diens vir Luan Oosthuizen te doop. Ons is opgewonde saam met sy familie dat hy deel word as lid van ons gemeenskap van gelowiges. Teks: 2 Samuel 23:1-5 Tema:…

Sondagaand, 7 November 2021 – Dr. N Steyn

Almal wil graag gelukkig wees! Maar wat is dit wat ons werklik gelukkig maak? Teks: Markus 12:38-44 Tema: Gee jy vanuit jou oorvloed of gebrek? Kliek gerus op die skakel om deel te wees van die erediens.

Sondagaand, 21 November 2021 – Ds. E Sassenberg

Kom vier gerus kersfees saam met ons deur om die Here se naam te loof en te prys. Deur musiek gaan ons op ‘n reis deur die kersverhaal terwyl ons ook fokus op ons uitkyk op die toekoms. Teks: Matteus 2:9 -11 Tema: ‘n Wyse Ontdekking Volg gerus hierdie skakel om deel te wees van…

Sondagaand 14 November 2021 – Ds. C. Randall

Teks: Lukas 5:1-11. Tema: Ichthys Kom deel gerus in hierdie spesiale geleentheid!

Sondagoggend 14 November 2021 – Ds. C. Randall

Teks: Efesiërs 5:6-20. Tema: Kom, weeg ‘n bietjie … Jy is baie welkom om saam te kom aanbid.

Sondagaand, 31 Oktober 2021 – Dr. N Steyn

More-aand 18:00 se tema by die nagmaal en toewyding van leiers is: Lei deur te dien! Vanuit Jesaja 40:31 en die groot gebod in Markus 12:28-34. Wil jy koning kraai, of so op God vertrou dat jy met arendsvlerke sweef? Kom deel gerus in hierdie spesiale geleentheid! Kliek gerus die volgende skakel vir die erediens.

Sondagoggend, 31 Oktober 2021 – Ds. E Sassenberg

Ons sluit Sondag af met ons reeks – Ek glo. Ons gaan saam terug dink aan wat ons vier op Hervormings-Sondag  .   Ons gaan ook daarna saam die nagmaal vier en dank birng aan die Here. Teks: Open. 21:1-8 Tema: Ek glo aan die OPSTANDING en die EWIGE LEWE. Kliek gerus op die skakel indien…

Dr Petrus Moolman Sondagaand 24 Oktober 2021

Om na hierdie diens te kyk, gebruik hierdie skakel https://youtu.be/1K_2d7sfzOo

Sondagoggend, 10 Oktober 2021 – Ds. E Sassenberg

Ons lees saam uit Markus 10:17-31. Wat ‘n interessante gedagte om ‘n kameel deur die oog van ‘n naald te trek? Kom ons dink saam oor God se genade en geskenk wat Hy vir ons gee. Tema: Nie houding nie- Verhouding! Skakel gerus in by die diens deur om op die volgende skakel te kliek.

AKTUELE ARTIKELS

AKTUELE ARTIKELS

Impak van Covid-19 Inperkings op seniorvolwassenes – Dr Petrus Moolman

In hierdie artikel bespreek ons die negatiewe inpak wat Covid-19 inperkings op die seniorvolwassene het en wat daaromtrent gedoen kan word. kliek gerus hier om die artikel te lees.

Lees Meer

Waarom, Here?

Dr Petrus Moolman behandel die eeue-oue vraag wat gelowiges dikwels vra wanneers krisisse oor hulle spoel. Kliek hier om die artikel af te laai https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2021/07/Waarom-Here-2021.pdf

Lees Meer

GRENDEL

Dr Petrus Moolman dink na oor die manier waarop ons as medemense mekaar beïnvloed … of nie! https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2020/12/GRENDEL.pdf

Lees Meer

Kuns in klip

Dr Petrus Moolman besin oor die vernuf om die uitdagings van 2020 en 2021 soos ‘n kunswerk uit te beitel. Om hierdie artikel te lees klik hier

Lees Meer

Brief oor Nood en NG Overkruin – Deon Pagel

Lees gerus die meegaande brief wat broer Deon Pagel (Voorsitter van NG Overkruin se Kommunikasie Kommissie) geskryf het oor die Nood wat ons beleef en ons as gemeente se rol en verantwoordelikheid. https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2020/11/NG-Overkruin-en-Nood-Deon-Pagel.pdf

Lees Meer

GE-AARD-HEID

Dr Petrus dink na oor ons aardse verbondenheid en watter implikasies dit vir ons as Christengelowiges het. Klik hier om ‘n kopie van die artikel te kry

Lees Meer

Ononderhandelbaar

Dr Petrus Moolman bespreek die ononderhandelbaarheid van die Goeie Nuus Klik hier om die .pdf af te laai

Lees Meer

Altruïsme

Dr Petrus Moolman skryf oor die SELFLOSE gee van ‘n gelowige in die belang van selfs ‘n vreemdeling in nood Klik hier om die dokument te lees.

Lees Meer

Ek kan nie meer nie

Dr Petrus Moolman skryf oor die punt wat ons bereik as ons eenvoudig genoeg gehad het … Kliek hier om artikel te lees

Lees Meer

Geseën om te seën

Hoe seën mens iemand anders? Wat doen jy as jy vervloek word? Dr Petrus Moolman gesels oor die Bybelse gebruik om te seën en geseën te word en watter verantwoordelikheid dit meebring Kliek hier om die artikel af te laai

Lees Meer