NG OVERKRUIN

WIE IS ONS?

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 1800 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Hulle word bygestaan deur ‘n emeritus vir ons Omvattende Seniorvolwassenebediening, asook ‘n Jeugwerker vir ons Jeugbediening. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink.

As jy so bietjie verder op hierdie webwerf rondkuier sal jy ontdek dat ons gemeente met heelwat aksies 'n verskil probeer maak in lidmate en nie-lidmate se lewens. Ons saamwees as gelowiges is vir ons belangrik en daarom sien ons ons eredienste as die feesgeleenthede waar God telkens geloof en aanbid word.

Ons kleingroepbyeenkomste sorg vir onderlinge verbondenheid en geestelike groei en ons uitreike na buite streef daarna om hoop aan mense te bring.

Lees meer oor ons. 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Job was ’n bekommerde pa, al het sy kinders hóé gelukkig, gebalanseerd, sosiaal aangepas en godsdienstig gelyk.  Dis die las wat jy op jouself neem wanneer jy ’n ouer word: dat jy die heilige bekommernis nooit mag afskud nie.

Jobsgebede, ouergebede in die Jobsoggende is jou ewige verantwoordelikheid.

Maretha Maartens

Die Overkruiner

Kry die maand se Overkruiner maandblad

Hier

Die Aankondigings

Kry die week se aankondigings 

HIER

Die Overkruiner

Kry die maand se Overkruiner maandblad

Hier

Die Aankondigings

Kry die week se aankondigings 

HIER

AANKONDIGINGS

AANKONDIGINGS

09:00 Erediens. Dr. P. Moolman.

          Teks: Deut. 6:5-9; 20-22.

          Tema: “My lewelank gedoop …”

10:00 Koinonia-bediening. Saal.

18:00 Erediens. Ds. E. Sassenberg. Leiersaand.

          Teks: Efesiërs: 4:4-7 & 11-13.

          Tema: 1 + 1 = 1.

19:00 Kategese. Gr. 7 - 11.

          Gr. 7-10. Saal.

          Gr. 11. Kapel.

          Indien daar enige iemand is wat belangstel om

          deel te word van die Junior en Senior kategete-

          span skakel asb Ds. Elané Sassenberg, 

          072 974 1864.

"Donkie" deur Frank Opperman: Vrydag 11 Maart 2022 om 19:00

Kaartjies wat in 2019 verkoop is, is nogsteeds geldig.

Ons vertrou dat u in Overkruin gelukkig gaan
wees en dat u die Here hier geesdriftig sal
dien!

Louise Ten Krooden van EG Gemeente Wonderboom en Gideon Stephanus, Jana Antoinette, Stephanie en Janett Stander  van NG Gemeente Petronella asook dooplidmaat Gideon Stephanus Stander van NG Gemeente Petronella.

Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle verjaarsdae. ’n Geseënde jaar word hulle toegebid.

Tannie Marthie Entres. 083 473 1696. Sy word Dinsdag 83.

Tannie Heynsie Insel. 012 543 3640. Sy word Dinsdag 81.

Tannie Daleen de Klerk. 083 233 9803. Sy word Donderdag 80.

Oom Hannes Botha. 083 310 3688. Hy word Vrydag 80.

Geen

Burger van Heerden.  083 357 6905 (Elsa). Herste tuis.

Watjie Botha. 079 470 3682. In Montana Hospitaal. Intensief.

Michaela Jacobs. 066 869 7861. Herstel tuis.

Rudie van Zyl. 082 551 0131. In Life Eugene     Marais na hartomleiding.

Jacqui van Zyl. 082 601 7664. Ernstig siek.

Cobus Mouton. 083 321 6494. Gaan na Maandag vir ‘n operasie.

Emma Schutte. 066 226 1250.  In Pretoria-Oos Hospitaal.

Chris Dempers. 082 667 7226. In Life Groenkloof.

Sarah Nel 082 771 1509.  In Montana Hospitaal.

"Donkie" deur Frank Opperman. Vind plaas op 11 Maart 2022.

LAAI NUUTSTE PREEK HIER AF

LAAI NUUTSTE PREEK HIER AF

Toewydingsreeks – Sondagoggend 23 Januarie 2022 – Ds. C. Randall

Vanoggend skop ons Toewydingsreeks met die tema: Betekenisvolle verhoudings af. Teks: Matteus: 22:37-40. Tema: Beginsel 1 – koester verhoudings. Tydens hierdie erediens word die sakrament van die doop ook bedien. Jy is baie welkom om saam te kom aanbid!

Sondagoggend, 16 Januarie 2022 – Ds. E Sassenberg

Sondagoggend gesels ons oor liefde, liefde wat ons nie noodwendig verstaan of aanvaar nie. Ons dink saam oor die vraag wie en wat is ons in die hande van die Here. Kliek gerus op die skakel om deel te word van die erediens.

Sondag 26 Desember 2021 Dr Petrus Moolman

om https://youtu.be/eCtNJ-1qQXona hierdei video te kryk, gebruik hierdie skakel:

KERSFEES 25 DESEMBER 2021 Dr Petrus Moolman

Om die diens te kyk, gebruik hierdie skakel https://youtu.be/DVOGcHDg15o

Sondag 19 Desember 2021 09:00 Dr Petrus Moolman

Om op hierdie diens in te skakel gebruik die volgende skakel:https://youtu.be/DVOGcHDg15o

Versoeningsdiens, 16 Desember 2021 – Ds. E Sassenberg

Ons dink terug aan die verlede met die oog op die toekoms. Kom dink gerus saam met ons oor die toekoms! Teks: 2 Kor 5:16 -21 Tema: Vandag vir môre Kliek gerus op die skakel om saam met ons te kom aanbid.

Kerssangdiens Sondagaand 28 November 2021 – Liturg Dr Petrus Moolman

Om na die diens te kyk, gebruik hierdie skakel https://youtu.be/qml4lCzaHow

Sondagoggend, 28 November 2021 – Ds. E Sassenberg

Kom vier saam met ons die eerste Advents Sondag. Ons staan stil by hoop en dink terug aan die goeie nuus. Teks: Lukas 1:38 Tema: Aankondiging van die geboorte Volg gerus die skakel vir die erediens.

Sondagoggend, 21 November 2021 – Ds. E Sassenberg

Sondagoggend gesels ons oor die die verbond wat God met ons as sy kinders vas gestel het. Ons gaan ook die geleentheid kry om tydens die diens vir Luan Oosthuizen te doop. Ons is opgewonde saam met sy familie dat hy deel word as lid van ons gemeenskap van gelowiges. Teks: 2 Samuel 23:1-5 Tema:…

Sondagaand, 7 November 2021 – Dr. N Steyn

Almal wil graag gelukkig wees! Maar wat is dit wat ons werklik gelukkig maak? Teks: Markus 12:38-44 Tema: Gee jy vanuit jou oorvloed of gebrek? Kliek gerus op die skakel om deel te wees van die erediens.

AKTUELE ARTIKELS

AKTUELE ARTIKELS

Impak van Covid-19 Inperkings op seniorvolwassenes – Dr Petrus Moolman

In hierdie artikel bespreek ons die negatiewe inpak wat Covid-19 inperkings op die seniorvolwassene het en wat daaromtrent gedoen kan word. kliek gerus hier om die artikel te lees.

Lees Meer

Waarom, Here?

Dr Petrus Moolman behandel die eeue-oue vraag wat gelowiges dikwels vra wanneers krisisse oor hulle spoel. Kliek hier om die artikel af te laai https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2021/07/Waarom-Here-2021.pdf

Lees Meer

GRENDEL

Dr Petrus Moolman dink na oor die manier waarop ons as medemense mekaar beïnvloed … of nie! https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2020/12/GRENDEL.pdf

Lees Meer

Kuns in klip

Dr Petrus Moolman besin oor die vernuf om die uitdagings van 2020 en 2021 soos ‘n kunswerk uit te beitel. Om hierdie artikel te lees klik hier

Lees Meer

Brief oor Nood en NG Overkruin – Deon Pagel

Lees gerus die meegaande brief wat broer Deon Pagel (Voorsitter van NG Overkruin se Kommunikasie Kommissie) geskryf het oor die Nood wat ons beleef en ons as gemeente se rol en verantwoordelikheid. https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2020/11/NG-Overkruin-en-Nood-Deon-Pagel.pdf

Lees Meer

GE-AARD-HEID

Dr Petrus dink na oor ons aardse verbondenheid en watter implikasies dit vir ons as Christengelowiges het. Klik hier om ‘n kopie van die artikel te kry

Lees Meer

Ononderhandelbaar

Dr Petrus Moolman bespreek die ononderhandelbaarheid van die Goeie Nuus Klik hier om die .pdf af te laai

Lees Meer

Altruïsme

Dr Petrus Moolman skryf oor die SELFLOSE gee van ‘n gelowige in die belang van selfs ‘n vreemdeling in nood Klik hier om die dokument te lees.

Lees Meer

Ek kan nie meer nie

Dr Petrus Moolman skryf oor die punt wat ons bereik as ons eenvoudig genoeg gehad het … Kliek hier om artikel te lees

Lees Meer

Geseën om te seën

Hoe seën mens iemand anders? Wat doen jy as jy vervloek word? Dr Petrus Moolman gesels oor die Bybelse gebruik om te seën en geseën te word en watter verantwoordelikheid dit meebring Kliek hier om die artikel af te laai

Lees Meer