NG OVERKRUIN

WIE IS ONS?

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 1800 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Hulle word bygestaan deur ‘n emeritus vir ons Omvattende Seniorvolwassenebediening, asook ‘n Jeugwerker vir ons Jeugbediening. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink.

As jy so bietjie verder op hierdie webwerf rondkuier sal jy ontdek dat ons gemeente met heelwat aksies 'n verskil probeer maak in lidmate en nie-lidmate se lewens. Ons saamwees as gelowiges is vir ons belangrik en daarom sien ons ons eredienste as die feesgeleenthede waar God telkens geloof en aanbid word.

Ons kleingroepbyeenkomste sorg vir onderlinge verbondenheid en geestelike groei en ons uitreike na buite streef daarna om hoop aan mense te bring.

Lees meer oor ons. 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Die lewe is kort en ons het nooit genoeg tyd om die hart te verbly van hulle wat saam met ons die lewenspad loop nie.  O, wees vinnig om lief te hê!

Wees haastig om vriendelik te wees!

Henri Frédéric Amiel

Die Overkruiner

Kry die maand se Overkruiner maandblad

Hier

Die Aankondigings

Kry die week se aankondigings 

HIER

Die Overkruiner

Kry die maand se Overkruiner maandblad

Hier

Die Aankondigings

Kry die week se aankondigings 

HIER

AANKONDIGINGS

AANKONDIGINGS

08:00 Erediens. Ds. C. Randall.

          Teks: Hand. 4:32-35.

09:00 Junior Kategese. (Gr. 1-6)

 

10:00 Erediens. Ds. C. Randall.

          Teks: Hand. 4:32-35.

17:00 Gr 11 belydenisklas en Gr. 9.

18:00 Erediens. Dr. N. Steyn.

          Teks: Hand. 4:32-35.

          Tema: Sal iemand hand gee, asseblief?

19:00 Gr 12 belydenisgroep asook Gr. 7,8,10.

Ons vertrou dat u in Overkruin gelukkig gaan
wees en dat u die Here hier geesdriftig sal
dien!

Geen

Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle verjaarsdae. ’n Geseënde jaar word hulle toegebid.

Tannie Dorothea de Villiers. Soetdoring Aftreeoord 58, 072 623 5315. Sy word Woensdag 86.

Oom Reggies Prinsloo. Veldkornetstraat 4, 012 567 5686.   Hy  word Woensdag 86.

Tannie Bennie Alberts. Montana Aftree-oord, Flaminkstraat 21, 082 998 6462. Sy word Donderdag 100.

Oom Paul Greyling. Driedoringlaan 52. Hy word Donderdag 91.

Tannie Elize Fourie. Renaissance Aftree-oord 37, 082 678 3649.  Sy word Vrydag 84.

Tannie Petro Swart.  Jasmyn Aftreeoord 25, 082 822 9739. Sy word Vrydag 80.

Tannie Bell Nel. Ironwoodstraat 64, 082 335 6504.  Sy word Saterdag 80.

Geen

 

Helene Buckley. Tecomastraat 110, 083 419 7455.  Intensief. Life Anncron Hospitaal in Klerksdorp met covid.

Nerina Freeman. Pendoringlaan 119, 012 567 3590.  Intensief. Eugene Marais Hospitaal.

Hannes Dippenaar Bessieboslaan 169, 072 372 1491.  Herstel tuis na ‘n knievervanging.

Kobus Liebenberg. Wonderboom Mews 9, 082 335 0035. In Eugene Marais Hospitaal met covid.

Carien Liebenberg. Wonderboom Mews 9, 083 319 9636.  Herstel tuis met covid.

Hou die Aankondigingsblad dop vir meer inligting of kontak u leraar vir meer inligting.

LAAI NUUTSTE PREEK HIER AF

LAAI NUUTSTE PREEK HIER AF

Sondag 11 April – dr. Nelius Steyn

Dr. Nelius hanteer die Woordverkondiging vanuit Handelinge 4: 32 – 35. Die tema van die erediens is: Sal iemand hand gee, asseblief? Vir die opname van die erediens, druk op die onderstaande prentjie.

Sondag 11 April – ds. Corné Randall

Tydens vanoggend se erediens lees ons uit Handelinge 4: 32 – 37. Ons tema van die erediens is: Ek en jy, lewende penne. Kom aanbid saam! Vir die opname na die erediens, druk op die onderstaande prentjie

Sondag 4 April 2021 – ds. Corné Randall

Christus het opgestaan, Hy het waarlik opgestaan! Tydens vanogggend se PaasFEES erediens lees ons uit 1 Kor 15: 12 – 20. Kom vier saam met ons FEES. Jy is baie welkom om saam te aanbid. Vir die volledige erediens, druk op die onderstaande prentjie.

Groot Lydensweek Donderdagaand – ds. Corné Randall

As deel van ons reeks tydens groot LYDENSWEEK lees ons vanaand uit Filippense 2: 1 – 11. Ons tema is: Die mak gemaakte kruis. Ons vier ook Nagmaal saam. Vir die volledige erediens, druk op die onderstaande prentjie:

Groot Lydensweek Woensdagaand Dr Petrus Moolman

As jy nie die diens wil kyk kliek hierhttps://youtu.be/QoJgN0dMTg8

Groot Lydensweek – Dinsdagaand Dr Petrus Moolman

Om na die diens te kyk, kliek hier. https://youtu.be/wCv5P35KEb4

GROOT LYDENSWEEK – MAANDAGAAND Dr Petrus Moolman

Om na die diens te kyk kliek hier https://youtu.be/wTtGvhXUyW0

Sondag 21 Maart 2021 – Ds Heinrich Carstens

Ons luister na Hebreërs 4:14 – 5:10 en dink na oor Jesus wat die perfekte Hoëpriester is, hoe Hy vir ons versoening met God bewerk… en wat dit vir ons leer oor gehoorsaamheid.  Ons 08:00-erediens word lewendig uitgesaai en kan ook met hierdie skakel bereik word.

GEDENKDIENS LEON SMUTS 17 JUNIE 2021 11:00

Om na die diens te kyk kliek: https://youtu.be/PG4dbfoLx34

Sondag 14 Maart – ds. Ernest Horn

Ds. Horn hanteer die Woordverkondiging uit Efesiërs 2: 1 – 10.Die fokusvers is Efesiërs 2:5 “Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!” Die tema van die erediens is: In Christus lewe jy nou! Jy is welkom om…

AKTUELE ARTIKELS

AKTUELE ARTIKELS

GRENDEL

Dr Petrus Moolman dink na oor die manier waarop ons as medemense mekaar beïnvloed … of nie! https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2020/12/GRENDEL.pdf

Lees Meer

Kuns in klip

Dr Petrus Moolman besin oor die vernuf om die uitdagings van 2020 en 2021 soos ‘n kunswerk uit te beitel. Om hierdie artikel te lees klik hier

Lees Meer

Brief oor Nood en NG Overkruin – Deon Pagel

Lees gerus die meegaande brief wat broer Deon Pagel (Voorsitter van NG Overkruin se Kommunikasie Kommissie) geskryf het oor die Nood wat ons beleef en ons as gemeente se rol en verantwoordelikheid. https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2020/11/NG-Overkruin-en-Nood-Deon-Pagel.pdf

Lees Meer

GE-AARD-HEID

Dr Petrus dink na oor ons aardse verbondenheid en watter implikasies dit vir ons as Christengelowiges het. Klik hier om ‘n kopie van die artikel te kry

Lees Meer

Ononderhandelbaar

Dr Petrus Moolman bespreek die ononderhandelbaarheid van die Goeie Nuus Klik hier om die .pdf af te laai

Lees Meer

Altruïsme

Dr Petrus Moolman skryf oor die SELFLOSE gee van ‘n gelowige in die belang van selfs ‘n vreemdeling in nood Klik hier om die dokument te lees.

Lees Meer

Ek kan nie meer nie

Dr Petrus Moolman skryf oor die punt wat ons bereik as ons eenvoudig genoeg gehad het … Kliek hier om artikel te lees

Lees Meer

Geseën om te seën

Hoe seën mens iemand anders? Wat doen jy as jy vervloek word? Dr Petrus Moolman gesels oor die Bybelse gebruik om te seën en geseën te word en watter verantwoordelikheid dit meebring Kliek hier om die artikel af te laai

Lees Meer

Murasiestories

Dr Petrus Moolman praat oor mense en hulle stories – hoe dit jou eie lewensverhaal kan verryk, of nie Kliek hier om die artikel af te laai

Lees Meer

Lank, lank gelede … ééndag

Dr Petrus Moolman kyk saam met ons na die maniere waarop ons verlede- en toekomshunkering te ontvlug KLIEK HIER om die PDF af te laai

Lees Meer