NG OVERKRUIN

WIE IS ONS?

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 1800 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Hulle word bygestaan deur ‘n emeritus vir ons Omvattende Seniorvolwassenebediening, asook ‘n Jeugwerker vir ons Jeugbediening. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink.

As jy so bietjie verder op hierdie webwerf rondkuier sal jy ontdek dat ons gemeente met heelwat aksies 'n verskil probeer maak in lidmate en nie-lidmate se lewens. Ons saamwees as gelowiges is vir ons belangrik en daarom sien ons ons eredienste as die feesgeleenthede waar God telkens geloof en aanbid word.

Ons kleingroepbyeenkomste sorg vir onderlinge verbondenheid en geestelike groei en ons uitreike na buite streef daarna om hoop aan mense te bring.

Lees meer oor ons. 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

God is nie net die wegspringplek van jou lewe nie, Hy is die bron van jou lewe.  Om jou lewensdoel te ontdek moet jy die wysheid in God se Woord raadpleeg, nie die wêreld se wysheid nie.  Jy moet jou lewe op ewige waarhede bou, nie op popsielkunde, suksesmotivering of inspirerende verhale nie.

Rick Warren

Die Overkruiner

Kry die maand se Overkruiner maandblad

Hier

Die Aankondigings

Kry die week se aankondigings 

HIER

Die Overkruiner

Kry die maand se Overkruiner maandblad

Hier

Die Aankondigings

Kry die week se aankondigings 

HIER

AANKONDIGINGS

AANKONDIGINGS

SONDAG 19 MAART 2023

Lydensweek 5

 

09:00 Erediens.  Ds. W. Rothmann.

         Teks: Joh: 18:1-6.

         Tema: Ek is...

18:00 Geen erediens.

Ons vertrou dat u in Overkruin gelukkig gaan wees en dat u die Here hier geesdriftig sal dien!

 

Belydende lidmate:  Gideon Jacobus en Dominica Kok van NG Gemeente Mondeor asook Bernard Jacques en Hermien Stapelberg van NG Gemeente Florauna.

 

Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle verjaarsdae. ’n Geseënde jaar word hulle toegebid.

Oom Fanie de Beer. 082 788 2119 Hy word vandag 82.

Tannie Adriana van Aswegen. 082 650 4106. Sy word Maandag 81.

Oom Koos Mouton 084 826 9815. Hy word Dinsdag 80.

Tannie Marietjie Kruger. 082 822 6833.  Sy word Vrydag 82.

Geen

Mariaan Spies 083 609 1249 (Hendrie). Sterk tuis aan.

Esther van Huyssteen. 082 568 7830. Herstel tuis.

Marie Mulder. 083 660 5744 (Oom Andries). In Pretoria-Oos Hospitaal. Intensief. Sterk aan na operasie.

Willem van Wyk. 083 370 8967 (Kina, vrou). In Jakaranda Hospitaal

LAAI NUUTSTE PREEK HIER AF

LAAI NUUTSTE PREEK HIER AF

Sondag 26 Februarie 2023 Dr Petrus Moolman (Afkskeidsboodskap)

Om op die diens in te skakel gebruik hierdie skakel: https://youtube.com/live/fN6cSdfXo7k

12 Februarie 2023 -Ds. Willie Rothmann

ema: Bewaar jou hart Teks: Prediker 4:20-27 Daar is talle maatreëls wat ons tref om te verseker dat ons en ons gesinne veilig is teen kwaaddoeners.Ons rig hoë mure en palisades op…Ons installeer alarm sisteme en elektriese heinings.Ons sit sekuriteitshekke en die diefwering op by elke moontlike ingang…ons doen alles in ons vermoë om seker…

Dr Petrus Moolman. Sondag 29 Januarie 2023

Om na die diens te luister, gebruik dié skakel:

Sondagaand 22 Januarie 2023 – Ds. Heinrich Stapelberg

Geloofsfamilie, ek is ook die aand aan die beurt.Ons begin Sondag aand met ons Toewydingsreeks: “Hy moet meer word en ek minder”Ek skop af met die tema: God se spieëls. Elkeen van ons is geskep in die beeld van God. Dit gee vir elkeen van ons ‘n verantwoordelikheid om te lewe volgend die waardes, liefde…

Sondagoggend 22 Januarie 2023 – Ds. Heinrich Stapelberg

Goeiedag GeloofsfamilieEk begin Sondag my nuwe hoofstuk saam met julle as geloofsgemeenskap. Ek vestig my HOOP op ons Almagtige Drie – Enige God en weet dat hy ons saam sal lei.Hoop is ook my tema vir Sondag oggend se erediens saam met my bevestiging. Ek nooi elkeen van julle uit om dit saam met ons…

15 Januarie 2023 – Ds. Willie Rothmann

Goeiedag geloofsfamilie. Die meeste van ons sal vanmôre sê ons begeer die Here se presensie meer as sy presente. Dit is die regte ding om te sê, maar dit is nie altyd so nie. Want jy sien, om op die presensie van God ingestel te wees vra van ons om op ‘n totaal nuwe manier…

Sondag 8 Januarie 2023 Dr Petrus Moolman

gebruik gerus hierdie skakel om na die diens te kyk:

1 Januarie 2023 – Ds. Willie Rothmann

Dit is die eerste Sondag na een van die geestelike hoogtepunte van die jaar, naamlik Kersfees.Maar wat beteken dit vir die meeste mense waar hulle weer terugkeer na moeilike omstandighede en waar hulle gekonfronteer word met die donker realiteite van die wereld.Sondag gesels ons verder hieroor.

KERSSANGDIENS SONDAG 27 NOVEMBER 2O22 Liturg Dr Petrus Moolman

Klik op hierdie skakel om na die diens te kyk

30 Oktober 2022 – Ds. Willie Rothmann

Goeiedag geloofsmailie, Eerskomende Sondag het ons die ongelooflike voorreg om deel te hê aan die Nagmaal. Die Here nooi elkeen uit om saam met Hom om die tafel te kom sit… die tekens van die Nagmaal te gebruik en te onthou. Jy is welkom om saam te kom aanbid.

AKTUELE ARTIKELS

AKTUELE ARTIKELS

Impak van Covid-19 Inperkings op seniorvolwassenes – Dr Petrus Moolman

In hierdie artikel bespreek ons die negatiewe inpak wat Covid-19 inperkings op die seniorvolwassene het en wat daaromtrent gedoen kan word. kliek gerus hier om die artikel te lees.

Lees Meer

Waarom, Here?

Dr Petrus Moolman behandel die eeue-oue vraag wat gelowiges dikwels vra wanneers krisisse oor hulle spoel. Kliek hier om die artikel af te laai https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2021/07/Waarom-Here-2021.pdf

Lees Meer

GRENDEL

Dr Petrus Moolman dink na oor die manier waarop ons as medemense mekaar beïnvloed … of nie! https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2020/12/GRENDEL.pdf

Lees Meer

Kuns in klip

Dr Petrus Moolman besin oor die vernuf om die uitdagings van 2020 en 2021 soos ‘n kunswerk uit te beitel. Om hierdie artikel te lees klik hier

Lees Meer

Brief oor Nood en NG Overkruin – Deon Pagel

Lees gerus die meegaande brief wat broer Deon Pagel (Voorsitter van NG Overkruin se Kommunikasie Kommissie) geskryf het oor die Nood wat ons beleef en ons as gemeente se rol en verantwoordelikheid. https://ngoverkruin.org.za/wp-content/uploads/2020/11/NG-Overkruin-en-Nood-Deon-Pagel.pdf

Lees Meer

GE-AARD-HEID

Dr Petrus dink na oor ons aardse verbondenheid en watter implikasies dit vir ons as Christengelowiges het. Klik hier om ‘n kopie van die artikel te kry

Lees Meer

Ononderhandelbaar

Dr Petrus Moolman bespreek die ononderhandelbaarheid van die Goeie Nuus Klik hier om die .pdf af te laai

Lees Meer

Altruïsme

Dr Petrus Moolman skryf oor die SELFLOSE gee van ‘n gelowige in die belang van selfs ‘n vreemdeling in nood Klik hier om die dokument te lees.

Lees Meer

Ek kan nie meer nie

Dr Petrus Moolman skryf oor die punt wat ons bereik as ons eenvoudig genoeg gehad het … Kliek hier om artikel te lees

Lees Meer

Geseën om te seën

Hoe seën mens iemand anders? Wat doen jy as jy vervloek word? Dr Petrus Moolman gesels oor die Bybelse gebruik om te seën en geseën te word en watter verantwoordelikheid dit meebring Kliek hier om die artikel af te laai

Lees Meer