NG OVERKRUIN

WIE IS ONS?

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 1300 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 2 voltydse leraars. Hulle word bygestaan deur ‘n emeritus vir ons Omvattende Seniorvolwassenebediening, asook ‘n Jeugwerker vir ons Jeugbediening. Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink.

As jy so bietjie verder op hierdie webwerf rondkuier sal jy ontdek dat ons gemeente met heelwat aksies 'n verskil probeer maak in lidmate en nie-lidmate se lewens. Ons saamwees as gelowiges is vir ons belangrik en daarom sien ons ons eredienste as die feesgeleenthede waar God telkens geloof en aanbid word.

Ons kleingroepbyeenkomste sorg vir onderlinge verbondenheid en geestelike groei en ons uitreike na buite streef daarna om hoop aan mense te bring.

Lees meer oor ons. 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Die liefde van Christus aan die kruis is die model én maat van die liefde van die kerk tot die wêreld. Die kruis is die waarmerk van die kerk soos dit van Jesus was.

David Bosch

Die Overkruiner

Kry die maand se Overkruiner maandblad HIER

Die Aankondigings

Kry die week se
aankondigings
 HIER

Die Wonderkruin Jeug

Kry die maand se Wonderkruin Jeug maandblad HIER

Die Overkruiner

Kry die maand se Overkruiner maandblad HIER

Die Aankondigings

Kry die week se
aankondigings
 HIER

Wonderkruin Jeug

Kry die maand se Wonderkruin Jeug maandblad HIER

AANKONDIGINGS

AANKONDIGINGS

09:00 Geen Erediens a.g.v. noodmaatreëls.
Vir meer inligting kontak een van die leraars.

18:00 Geen erediens

Ons vertrou dat u in Overkruin gelukkig gaan
wees en dat u die Here hier geesdriftig sal
dien!
Belydende lidmate
Kurt Otto & Willi Heidrich van NG Vanderbijlpark-Sentraal en Bonita
Heidrich van NG Volksrust.

Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle verjaarsdae. ’n Geseënde jaar word hulle toegebid.

Oom Alwyn Grobbelaar. Ville Emri 23, Besembiesieweg 570, 084 910 1278.
Hy word Vrydag 84.

Tannie Joan Pretorius. Zambesi Aftreeoord 1, 073 378 5755.
Sy word Vrydag 92.
 
Oom Willie Vlotman. Soetdoring Aftreeoord 83, 083 775 8642.
Hy word Vrydag 82.
 
Oom Callie Jansen van Rensburg. Soetdoring Aftreeoord 97, 083 442 5259.
Hy word Saterdag 81.

Nico en Jennifer Roets. Tamarisklaan 153, 082 817 9184.
Jennifer se ma is oorlede.

Pieter Kleynhans. Montana Aftreeoord 268, 082 878 5626.
In Fleurenville Hoësorgeenheid.

Marie Vorster. Maroelana 9, 082 902 2364.
Herstel tuis

Marie Odendaal. Roosmaryn 46, 083 413 0843.
In Moth Haven Sorgeenheid.

Karen Davel. Vleiroosstraat 346, 084 580 2991.
Herstel tuis.

Sophie Smith. Braam Pretoriusstraat 182, 076 273 9844.
Herstel tuis.

Santa Terblanche. Peace Circle 180, Rose Acres, 081 276 7558.
Herstel tuis na na ‘n knievervanging

Geen aktiwiteite by Kerk tot  April.
Kontak u leraar vir meer inligting.

LAAI NUUTSTE PREEK HIER AF

LAAI NUUTSTE PREEK HIER AF

Ds. C. Randall

2020.03.15Ds. C. Randall9vm

E. Sassenberg

2020.03.08 E. Sassenberg 6nm

Dr. P. Moolman

2020.03.01 Dr. P. Moolman 9vm

Ds Heinrich Carstens | Lewe uit dooie bene.

Laai die volgende af: Stilliturgie | Groepsliturgie

Elané Sassenberg

2020.03.22 Laai die volgende af: Stilliturgie Groepsliturgie

Ds. C. Randall

2020.03.01 Ds. C. Randall 6nm

Tes. 5 16

2020.03.01 Ds. H. Carstens 9vm

Matt. 22 34-40

2020.02.02 Ds. E. Horn 6nm

Rom 8 15.mp3

2020.02.09 Ds. H. Carstens 9vm

Matt. 5 13-16

2020.01.26 Ds. C. Randall 6nm