9 Mei 2021-Aanddiens, dr. Nelius Steyn en prop. Elané Sassenberg: Belydenisaflegging

Openbare Belydenisaflegging van Geloof uit 1 Petrus 4:15: “In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.” Tema: Is jy gereed? Kom deel in die kosbare belewenis van jongmense wat getuig dat hulle aan Jesus Christus behoort en bereid is om vir Hom te lewe! Moet dit nie mis nie! Saam met hulle word elkeen van ons weereens gekonfronteer met ons roeping as kinders van God. Is jy gereed om te getuig van die hoop wat in jou lewe?

Volg hierdie skakel om die erediens aanlyn te kyk.

Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
Johannes 1:12

Joh. 10 1-16

2019.10.27 Dr. N Steyn6nm

Luister na die preek...

1 Kor.

2019.10.20 Ds. C. Randall 6nm

Luister na die preek...

Matt 23 1- 11

2019.10.20 Ds. H. Carstens 9vm

Luister na die preek...

Ef 5 1-10

2019.10.13 Ds. H. Carstens 9vm

Luister na die preek...

Petrus 2 4-9

2019.10.06 Ds. H. Carstens 9vm

Luister na die preek...

Eks 1 21-14

2019.09.29 Dr. P. Moolman9vm

Luister na die preek...

Luk 14 1-24

2019.09.22 Ds. C. Randall9vm

Luister na die preek...

Rom 12 1-2

2019.09.15 Ds. H. Carstens 9vm

Luister na die preek...