Sondag 26 Desember 2021 Dr Petrus Moolman

om https://youtu.be/eCtNJ-1qQXona hierdei video te kryk, gebruik hierdie skakel:

Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
Johannes 1:12

Sondagoggend, 16 Januarie 2022 – Ds. E Sassenberg

Sondagoggend gesels ons oor liefde, liefde wat ons nie noodwendig verstaan of aanvaar nie. Ons dink saam oor die vraag wie en wat is ons in die hande van die Here. Kliek gerus op die skakel om deel te word van die erediens.

Luister na die preek...

KERSFEES 25 DESEMBER 2021 Dr Petrus Moolman

Om die diens te kyk, gebruik hierdie skakel https://youtu.be/DVOGcHDg15o

Luister na die preek...

Sondag 19 Desember 2021 09:00 Dr Petrus Moolman

Om op hierdie diens in te skakel gebruik die volgende skakel:https://youtu.be/DVOGcHDg15o

Luister na die preek...

Versoeningsdiens, 16 Desember 2021 – Ds. E Sassenberg

Ons dink terug aan die verlede met die oog op die toekoms. Kom dink gerus saam met ons oor die toekoms! Teks: 2 Kor 5:16 -21 Tema: Vandag vir môre Kliek gerus op die skakel om saam met ons te kom aanbid.

Luister na die preek...

Kerssangdiens Sondagaand 28 November 2021 – Liturg Dr Petrus Moolman

Om na die diens te kyk, gebruik hierdie skakel https://youtu.be/qml4lCzaHow

Luister na die preek...

Sondagoggend, 28 November 2021 – Ds. E Sassenberg

Kom vier saam met ons die eerste Advents Sondag. Ons staan stil by hoop en dink terug aan die goeie nuus. Teks: Lukas 1:38 Tema: Aankondiging van die geboorte Volg gerus die skakel vir die erediens.

Luister na die preek...

Sondagoggend, 21 November 2021 – Ds. E Sassenberg

Sondagoggend gesels ons oor die die verbond wat God met ons as sy kinders vas gestel het. Ons gaan ook die geleentheid kry om tydens die diens vir Luan Oosthuizen te doop. Ons is opgewonde saam met sy familie dat hy deel word as lid van ons gemeenskap van gelowiges. Teks: 2 Samuel 23:1-5 Tema:…

Luister na die preek...

Sondagaand, 7 November 2021 – Dr. N Steyn

Almal wil graag gelukkig wees! Maar wat is dit wat ons werklik gelukkig maak? Teks: Markus 12:38-44 Tema: Gee jy vanuit jou oorvloed of gebrek? Kliek gerus op die skakel om deel te wees van die erediens.

Luister na die preek...