WIE IS ONS?

Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Overkruin

Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Overkruin

 

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 1300 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 1 voltydse leraar. Hy word bygestaan deur ‘n emeritus vir ons Omvattende Seniorvolwassenebediening, asook ‘n 2/3 deeltydse leraarspos.

Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink.

As jy so bietjie verder op hierdie webwerf rondkuier sal jy ontdek dat ons gemeente met heelwat aksies 'n verskil probeer maak in lidmate en nie-lidmate se lewens.

Ons saamwees as gelowiges is vir ons belangrik en daarom sien ons ons eredienste as die feesgeleenthede waar God telkens geloof en aanbid word.

Ons kleingroepbyeenkomste sorg vir onderlinge verbondenheid en geestelike groei en ons uitreike na buite streef daarna om hoop aan mense te bring.

Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Overkruin

Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Overkruin

DSC_5941

 

Die Ned Geref Gemeente Overkruin is 'n gemeente met ongeveer 1300 lidmate aan die noordekant van die Magaliesberg. Ons gemeente word bedien deur 1 voltydse leraar. Hy word bygestaan deur ‘n emeritus vir ons Omvattende Seniorvolwassenebediening, asook ‘n 2/3 deeltydse leraarspos.

Dit is 'n gemeente met 'n eie gereformeerde identiteit wat vernuwend oor haar roeping binne die groter samelewing dink.

As jy so bietjie verder op hierdie webwerf rondkuier sal jy ontdek dat ons gemeente met heelwat aksies 'n verskil probeer maak in lidmate en nie-lidmate se lewens.

Ons saamwees as gelowiges is vir ons belangrik en daarom sien ons ons eredienste as die feesgeleenthede waar God telkens geloof en aanbid word.

Ons kleingroepbyeenkomste sorg vir onderlinge verbondenheid en geestelike groei en ons uitreike na buite streef daarna om hoop aan mense te bring.

ONS GESKIEDENIS

ONS GESKIEDENIS

Die NG Gemeente Overkruin is op 22 September 1978 gestig.

Die twee leraars wat Wonderboom-gemeente op daardie stadium sou afstaan, kan beskou word as die baanbrekers en grondleggers van die nuutgestigte gemeente. Hulle was ds. A.P (Pieter) Louw en ds. C.J. du Plessis (Neels) van Niekerk.

Hulle is op 1 Oktober 1978 beroep en op 21 Oktober 1987 bevestig. Aanvanklik is eredienste en kategese by die Hoërskool Overkruin gehou.

11 Januarie 1980 word ds. G.J.J (Gert) Jonker ontvang en bevestig as derde leraar, en op 20 November 1981 word ds. J.J. (Kobie) Grobler ontvang en bevestig. Nadat ds. Gert Jonker 'n beroep na Bloemfontiein aanvaar het, word die gemeente op 9 Februarie 1985 aangevul deur ds. P.B. (Pieter) Grobler en proponent J.J. (Johan) van Zittert op 2 Maart 1985, toe hy as vyfde leraar in Overkruin georden is.

So het die gemeente Overkruin die eerste makrogemeente noord van die berg geword.

ONS GESKIEDENIS

ONS GESKIEDENIS

Die NG Gemeente Overkruin is op 22 September 1978 gestig.

Die twee leraars wat Wonderboom-gemeente op daardie stadium sou afstaan, kan beskou word as die baanbrekers en grondleggers van die nuutgestigte gemeente. Hulle was ds. A.P (Pieter) Louw en ds. C.J. du Plessis (Neels) van Niekerk.

Hulle is op 1 Oktober 1978 beroep en op 21 Oktober 1987 bevestig. Aanvanklik is eredienste en kategese by die Hoërskool Overkruin gehou.

11 Januarie 1980 word ds. G.J.J (Gert) Jonker ontvang en bevestig as derde leraar, en op 20 November 1981 word ds. J.J. (Kobie) Grobler ontvang en bevestig. Nadat ds. Gert Jonker 'n beroep na Bloemfontiein aanvaar het, word die gemeente op 9 Februarie 1985 aangevul deur ds. P.B. (Pieter) Grobler en proponent J.J. (Johan) van Zittert op 2 Maart 1985, toe hy as vyfde leraar in Overkruin georden is.

So het die gemeente Overkruin die eerste makrogemeente noord van die berg geword.

“Vrede beteken nie om in 'n plek te wees waar daar geen geluide, geraas of harde werk is nie maar om te midde van al daai dinge 'n stille kalmte in jou hart te kan hê.”.

“Vrede beteken nie om in 'n plek te wees waar daar geen geluide, geraas of harde werk is nie maar om te midde van al daai dinge 'n stille kalmte in jou hart te kan hê.”.